Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Välj exportperiod (längd); jfr tidpunkt för export ovan.

En dag

Posterna exporteras varje dag. Sätt alla fält under tidpunkt till asterisk [*].

För Libris egen adminstration finns också följande val:

En vecka

Posterna exporteras varje vecka. Välj veckodag under tidpunkt.
[10 dagar: Används ej. Endast för Libris administration.]

En månad

Posterna exporteras varje månad. Välj datum under tidpunkt.

Ett år

Posterna exporteras en gång per år. Välj månad och datum under tidpunkt.