Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Alla exporterade poster får ett fält 003 med koden SE-LIBR, den officiella organisationskoden för Libris (se MARC Code List for Organizations Länk till annan webbplats.).

Status

Status ska vara PÅ. Ibland kan det finnas skäl att stänga av exporten (till exempel vid uppgradering av det lokala systemet) och då sätts status AV. Det betyder att inget händer med exporten.

Långt namn

Exportgruppens fullständiga namn (till exempel Stockholms universitetsbibliotek).