Ange­lä­gen forsk­ning – Bibliotek och beredskap

Hur ser hotbilden mot kultur, kulturarv och bibliotek egentligen ut?

Forskaren Anna McWilliams, Totalförsvarets forskningsinstitut, och Linda Wagenius, Biblioteksutveckling Gotland, samtalar om bibliotekens beredskap. Vad är det vi ska skydda oss mot? Samtalet tar sin utgångspunkt i hur hotbilden mot kultur, kulturarv och bibliotek egentligen ser ut.

När? 7 mars, kl. 9.00–10.00
Var? Webbinariet direktsänds på Digiteket Länk till annan webbplats.
Det krävs ingen föranmälan.

Om Angelägen forskning

Webbinarieserien Angelägen forskning handlar om aktuell, biblioteksrelaterad forskning och är ett samarrangemang mellan KB, MTM och Kulturrådet – tre myndigheter med ett nationellt ansvar på biblioteksområdet. Webbinarierna fungerar som fortbildning för biblioteksmedarbetare och sänds på digiteket.se/angelagenforskning Länk till annan webbplats..