fullskärmsbild

Träff­punkt bibli­o­teks­pla­ner 19 okto­ber 2022

Är du på gång att skriva en ny biblioteksplan? Arbetar du med att genomföra och följa upp en biblioteksplan? Vill du lyfta frågan på den kommunala dagordningen? Då är den här konferensen till för dig!

Välkommen till Träffpunkt biblioteksplaner, som Kungliga biblioteket (KB) arrangerar tillsammans med Kulturrådet, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och de regionala biblioteksverksamheterna.

Program

09.00–09.05 Välkommen!

Moderator för dagen är Elisabeth Cserhalmi, Regionbibliotek Östergötland.

09.05–09.30 Vägledning för dig som skriver en kommunal biblioteksplan.

KB har tagit fram en webbaserad vägledning för kommunerna i deras arbete med att skriva biblioteksplaner. Företrädare för regional och kommunal biblioteksverksamhet har deltagit i att skapa vägledningen, liksom Kulturrådet, MTM och Skolverket.
Anna-Stina Takala och Eleonor Grenholm, KB

09.30–09.40 PAUS

09.40–09.55 Läsning för alla genom tillgängliga biblioteksplaner.

Hillevi Andréasson, Myndigheten för tillgängliga medier

09.55–10.15 Att ta stöd i arbetet med ny biblioteksplan.

Anna Persson, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, berättar om hur regionen har arbetat med att stötta kommunerna.

10.15–10.40 Barnrätt i praktiken. Låt barnrättsperspektivet påverka biblioteksplanen!

Annika Hermele och Simon Strömberg, Kulturrådet

10.40–10.45 PAUS

10.45–11.05 Hållbar biblioteksplan i Malmö stad.

Andrea Hofmann, Biblioteken i Malmö, berättar om kommunens biblioteksplan och dess utgångspunkter i Agenda 2030.

11.05–11.20 Hållbara bibblan – ett försök att greppa Agenda 2030.

Victoria Lagerkvist, Biblioteksutveckling Sörmland, samtalar med Eleonor Grenholm om hur vi gör hållbara bibliotek som bygger på delaktighet.

11.20–11.55 Utmaningar och framgångsfaktorer i arbetet med att ta fram en biblioteksplan – bibliotekschefens perspektiv.

Ett samtal med Madeleine Wallenius, bibliotekschef Kramfors; Mathias Lafolie, kulturchef Pajala; Michael Nordeman, bibliotekschef Storfors; och Lina Holmér, bibliotekschef Växjö. Samtalet leds av Anna-Stina Takala, KB.

11.55–12.00 Summering och tack för i dag!

Målgrupp för konferensen

Den här konferensen vänder sig särskilt till dig som arbetar med att skriva, följa upp och arbeta efter biblioteksplanen i en kommun. Du kan vara bibliotekschef, bibliotekarie eller annan tjänsteman i kommunen, eller ha politiska uppdrag. Konferensen riktar sig också till dig som arbetar inom regional biblioteksverksamhet.

Vad är Träffpunkt biblioteksplaner?

Konferensen är en del av KB:s uppdrag att tillsammans med regional och kommunal biblioteksverksamhet följa upp biblioteksplanerna i Sverige. Träffar ordnas två gånger per år, vår och höst.

Har du frågor om Träffpunkt biblioteksplaner, mejla gärna till biblioteksplaner@kb.se.

Läs mer om KB:s arbete med biblioteksplaner på kb.se.