fullskärmsbild

Webbi­na­ri­um - Resurs­bib­li­o­tek för natio­nel­la mino­ri­te­ter

Välkommen till ett webbinarium där du får veta mer om resursbiblioteken och Polarbibblo! På vilka sätt kan de vara en resurs i ditt arbete med nationella minoriteter?

Under eftermiddagen den 8 juni berättar resursbiblioteken om sina verksamheter och sina planer framöver. Polarbibblo medverkar också i programmet. Polarbibblo är en läsfrämjande sajt för barn i åldern 6-12 år, som idag finns på meänkieli, samiska och svenska. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor.

Målgruppen för webbinariet är du som arbetar i kommunal biblioteksverksamhet och annan kommunal verksamhet som berör nationella minoriteter.

Datum och tid

Program

  • 13:00 - 13:05 Välkommen! - Oskar Laurin, enhetschef för bibliotekssamverkan på KB, inleder
  • 13:05 Finlandsinstitutets bibliotek - Eeva Östberg, bibliotekschef och Linda Åkerlund, barn- och ungdomsbibliotekarie
  • 13:30 Judiska biblioteket - Malin Norrby, biblioteksansvarig
  • 13:55 Paus
  • 14:05 Polarbibblo - Annette Kohkoinen, projektledare
  • 14:30 Nordkalottbiblioteket - Raisa Leussu, chef för biblioteks- och minoritetsspråksverksamhet
  • 14:55 Samernas bibliotek - Hanna Karolina Schimmer, bibliotekskonsulent
  • 15:20 KB berättar om utredningen av resursbibliotek för romer och romani chib
  • 15:30 Webbinariet avslutas

Finlandsinstitutets bibliotek, Judiska biblioteket, Nordkalottbiblioteket och Samernas bibliotek har under året påbörjat sina uppdrag som resursbibliotek. Läs mer om resursbiblioteken på kb.se.

Flaggor och symboler från Sveriges nationella minoriteter.