fullskärmsbild

Ange­lä­gen forsk­ning - Ett lärande perspektiv på lyssnande läsning

Den 14 juni är du välkommen till årets tredje tillfället för Angelägen forskning. Anna Lundh och Elin Nord samtalar om olika perspektiv på lyssnande läsning.

Lyssnande läsning ligger i tiden. Många läser idag ljudböcker av olika anledningar. Talböcker och andra inlästa böcker vidgar tillgången till litteratur för personer som inte kan ta del av svartskrift. Men vilka förutsättningar och behov har de som läser i tillgängligt format?

Under detta tillfälle med Angelägen forskning kommer Anna Lundh och Elin Nord lyfta fram olika perspektiv på lyssnande läsning samt hur biblioteken kan arbeta för dem som vill läsa i tillgängliga format.

Anna Lundh är docent vid Högskolan i Borås och arbetar i sin pågående forskning med att skapa en bättre förståelse för läspraktiker som involverar ljudbaserade lästeknologier, såsom skärmläsare, talböcker och ljudböcker. Elin Nord är bibliotekarie och ledamot i Läsrådet samt tidigare ordförande för Svenska Daisykonsortiet.

När: Tisdag 14 juni kl. 9–10
Webbinariet direktsänds via Digiteket Länk till annan webbplats..
Det krävs ingen föranmälan.

Mer information kommer.

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket och Kulturrådet. Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier där du som deltar live har möjlighet att ställa frågor. Inspelningarna är tillgängliga via Digiteket i efterhand.