fullskärmsbild

Dialog­mö­te om bibli­o­teks­pla­ner

KB bjuder in till dialogmöte kring processen att ta fram en ny biblioteksplan. Mötet riktar sig till bibliotekschefer i kommuner som har en biblioteksplan med startår 2021.

Den 29 mars ordnar KB ett dialogmöte, utifrån myndighetens uppdrag att följa upp kommunala biblioteksplaner. Deltagare får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företrädare för kommunala bibliotek om biblioteksplansprocessen. Syftet med mötet är att bidra till ett metodstöd för kommuner som arbetar med biblioteksplan.

Inbjudan kommer att skickas via mejl till bibliotekschefer, som arbetar i en kommun med en biblioteksplan med startår 2021, samt till regional biblioteksverksamhet.

Mötet kommer att hållas digitalt i Zoom, den 29 mars, kl 9-12.

Konferensen Träffpunkt biblioteksplaner anordnas enligt plan hösten 2022 och den är öppen för all personal i kommunal och regional biblioteksverksamhet att delta i.