fullskärmsbild

Webbinarium: Att göra svenskt tryck digitalt tillgängligt

Digitalisering är en förutsättning i arbetet med att synliggöra bibliotekens samlingar för en större allmänhet, och i att möjliggöra forskning med digitala metoder. Just nu pågår många samarbeten och projekt för att öka digitaliseringstakten – vid såväl arkiv, bibliotek och muséer som i forskarsektorn.

Välkommen till en förmiddag där du får ta del av det senaste inom arbetet med digitalisering av svenskt tryck. Du får en lägesrapport från biblioteken inom samarbetet kring att digitalisera det svenska trycket (DST) Länk till annan webbplats., en uppdatering från flera aktuella digitaliseringsprojekt och exempel på nya lösningar för tillgängliggörande av digitala samlingar. Du får också en inblick i forskarperspektivet på digitaliserat material.

En panel från olika delar av ABM-sektorn avslutar med att blicka framåt och diskutera utmaningar och möjligheter.

Webbinaret vänder sig till dig som är intresserad av utvecklingen inom digitalisering eller jobbar med digitalisering eller digitaliserade samlingar på bibliotek, till exempel med katalogisering, samlingar, bildfångst, publicering eller forskarstöd.

Arrangörer är Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken i Lund, Uppsala, Göteborg, Stockholm och Umeå som ingår i DST-samarbetet.

Tid: 9 december klockan 9–12
Plats: Zoom. Länk till webbinariet skickas ut någon dag i förväg.
Anmälan: Senast 6 december via detta formulär Länk till annan webbplats..

Webbinaret är gratis.

Program

8.45 Incheckning och teknikkoll

9.00 Välkommen. Moderator Lena Landgren, Universitetsbiblioteket i Lund

 • Biblioteken och digitaliseringen – vilken roll spelar vi i forskningsinfrastrukturen?
  Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie, KB
 • Det digitaliserade svenska trycket
  Karin Byström, projektledare DST
 • Digisam – kulturarvsinstitutionernas digitaliseringsplattform
  Johan Nordinge, tillförordnad verksamhetsledare Digisam

Paus

Aktuella digitaliseringsprojekt

 • Litteraturbanken
  Mats Malm, Litteraturbanken
 • Juridikbok
  Cecilia Natvig, Uppsala universitetsbibliotek
 • Svenska dagstidningar
  Christer Karlsson, KB
 • Välfärdsstaten analyserad
  Pelle Snickars, Umeå universitet

Kort paus

 • Ny dataplattform för digitalt material: data.kb.se
  Martin Malmsten, KB
 • Forskarperspektiv på digitaliserat material
  Kajsa Weber, koordinator DigitalHistory@Lund.

Paneldiskussion: Möjligheter och utmaningar med materialdigitaliseringen och möjligheten till samarbeten mellan bibliotek, ABM-fältet, forskare och finansiärer
Håkan Carlsson, ÖB universitetsbiblioteket i Lund och DST-styrgrupp, Johan Nordinge, Digisam, Mats Malm, Litteraturbanken och Kajsa Weber, koordinator DigitalHistory@Lund.

12.00 Dagen avslutas. Moderator Lena Landgren, Universitetsbiblioteket i Lund