fullskärmsbild

Save the date - Träff­punkt bibli­o­teks­pla­ner

Träffpunkt biblioteksplaner är ett tillfälle att träffas och samtala om biblioteksplanerna. Den här gången hoppas vi kunna genomföra en fysisk träff.

Konferensen äger rum den 29 mars, på Norra Latin i Stockholm.

Konferensen riktar sig till företrädare för de biblioteks­organisationer som omfattas av 17 § och 18 § i bibliotekslagen. Målet med konferensen är stärka kommunernas, regionernas och Kungliga bibliotekets arbete utifrån 18 §.