fullskärmsbild

KB under Folk och kultur 10-12 februari

Under Folk och Kultur deltar KB med programpunkten: Hur fortsätter Digiteket att utvecklas?

Logotyp för Digiteket

Digiteket är både en kunskapsbank och en guide i den digitala världen. Lärplattformen började som en del avden nationlla satsningen Digitalt först med användaren i fokus länk till annan webbplatsoch syftade till att kompetensutveckla bibliotekspersonal på folkbibliotek.

När coronapandemin bröt ut, växlade Digiteket upp, breddade sitt kursutbud och blev snabbt en viktig resurs i det digitala omställningsarbetet. Bibliotekspersonal började använda Digiteket för fortbildning och metodutveckling på ett sätt som ingen vågat drömma om när projektet startade.

Satsningen Digitalt först med användaren i fokuslänk till annan webbplats avslutas nu i februari men lärplattformen Digiteket kommer att leva kvar. Hur fortsätter resan framåt?

Under Folk och Kulturs digitala konvent den 10–12 februarilänk till annan webbplats samtalar projektledare Kerstin Olsson med riksbibliotekarie Karin Grönvall och bibliotekschef Torbjörn Nilsson, Malmö, om Digitekets fortsättning. Programmet går att se från och med onsdag den 10 februari.

På onsdagen den 10 februari kl 16.00–16.30 kan du chatta med riksbibliotekarie Karin Grönvall och projektledare Kerstin Olsson.

KOMMANDE EVENEMANG
  • Inga evenemang är inplanerade just nu
Se alla evenemang