fullskärmsbild

Övergången från licensbaserad information till ett öppet tillgängligt publiceringssystem är i fokus på LOA 2020.

Du kommer ha möjlighet att höra det senaste kring Plan S, upphovsrättsdirektivet samt öppen vetenskap och FN:s utvecklingsmål för global hållbarhet. Programmet består av både inspirerande huvudtalare och parallella sessioner där du själv väljer det ämne som intresserar dig mest.

Under de parallella sessionerna kan du välja att lyssna på Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem och arbetet med nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter eller välja att workshoppa kring lärosätens nya policys för öppen vetenskap/öppen tillgång eller hur man kan hitta tidskrifter som har förbetalada publiceringsavgifter.

Program

LOA 2020

Plats: Garnisonen, Karlavägen 100 (T-bana Karlaplan)
Datum: 5 juni 2020
Tid: 9 - 16.00, registrering med fika börjar 8:30
Avgift: 1 300 SEK
Anmälan: www.delegia.com/loa2020länk till annan webbplats
Sista anmälningsdag: 25 maj 2020