fullskärmsbild

Välkommen till LOA 2020 i digital form! Konferensens fokus är övergången från licensbaserad information till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Du kommer ha möjlighet att höra det senaste kring Plan S, upphovsrättsdirektivet samt öppen vetenskap och FN:s utvecklingsmål för global hållbarhet. Programmet består av både inspirerande huvudtalare och parallella workshops där du själv väljer det ämne som intresserar dig mest.

Under de parallella sessionerna kan du bland annat välja att diskutera Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem, arbetet med nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter eller lärosätens nya policys för öppen vetenskap/öppen tillgång eller hur man kan hitta tidskrifter som har förbetalada publiceringsavgifter.

Program

LOA 2020

Plats: Webben
Datum: 5 juni 2020
Tid: 10:00 - 14:30, inloggning börjar 9:45
Avgift: 500 SEK
Anmälan: www.delegia.com/loa2020länk till annan webbplats
Sista anmälningsdag: 25 maj 2020