fullskärmsbild

INSTÄLLT: Träff­punkt bibli­o­teks­pla­ner 2020

Träffpunkt biblioteksplaner 31/3 ställs in

Mot bakgrund av det rådande läget med covid-19 ställer KB in Träffpunkt biblioteksplaner den 31 mars. Även om just denna konferens huvudsakligen skulle vara digital krävs det en del fysiska möten. Det är många som just nu fokuserar på det akuta dagsläget med smittskyddsfrågor, kontinuitetsplanering och liknande. Eftersom läget ändras från dag till dag väljer vi att ställa in arrangemanget.

Vi återkommer med mer information längre fram. När läget har stabiliserats kommer vi att, tillsammans med regional och kommunal biblioteksverksamhet, göra en ny planering för ett gott genomförande av Träffpunkt biblioteksplaner.

En vuxen person och ett barn läser en bok.

Den 31 mars är det återigen dags för Träffpunkt biblioteksplaner, denna gång som webbsändning.

Det här är ett tillfälle att stärka kommunernas, regionernas och Kungliga bibliotekets arbete med att följa upp biblioteksplaner, utifrån bibliotekslagen 18 §.

Datum och tid

  • Tisdagen 31 mars 2020
  • Webbsändningen börjar 9.10 och avslutas 12.00.
Länk till webbsändningen publiceras inom kort.

Program

9.10-9.15 Välkomna/Introduktion, Anna Lundén, Kungliga biblioteket.

9.15–9.30 Kommunala biblioteksplaner 2019, fokus skolbibliotek, Elisabet Rundqvist, Kungliga biblioteket

9.30–9.45 Skolbiblioteket och tillgänglig läsning, Emma Kindblom, Myndigheten för tillgängliga medier

9.45–10.00 En infrastruktur för att främja läsning – hur stärker vi den tillsammans?, Lotta Brilioth Biörnstad, Statens kulturråd

10.00–10.20 Paus

10.20–10.30 Stärkta skolbibliotek och läromedel, intervju med Gustav Fridolin. Ta del av uppdraget på regeringens webblänk till annan webbplats.

10.30–10.50 Skolbiblioteket i det systematiska kvalitetsarbetet reflektioner från två skolbibliotekssamordnare Sofia Malmberg, Järfälla kommun och Åsa Lundholm, Sigtuna kommun

10.50–11.30 Läsning, kropp och bildning – några perspektiv på barns och ungas litteraturläsning, Djamila Fatheddine, Göteborgs universitet. Läs mer om Fatheddines forskning på Göteborgs universitets webblänk till annan webbplats.

11.30-11.35 Bensträckare

11.35–11.55 Så stärker vi tillsammans medie- och informationskunnigheten i Sverige, Anette Novak, Statens medieråd. Ta del av uppdraget på regeringens webb.länk till annan webbplats

11.55–12.00 Avslutning, Anna Lundén, Kungliga biblioteket