fullskärmsbild

INSTÄLLT: Grund­kurs i ämnesordska­ta­lo­gi­se­ring – Svens­ka ämnes­ord och Barnäm­nes­ord

För att minska risken för smittspridning är kursen inställd.

I samarbete med Svenska barnboksinstitutet arrangerar KB en grundkurs i ämnesordskatalogisering. Föreläsningar varvas med praktiska övningar i Libris katalogisering.

Tid: 16–17 april, 10.00–16.30 (dag 1), 9.00–16.00 (dag 2)

Plats: Stockholm, Klarabergsviadukten 70, i Lexikons kurslokaler

Anmälan: Senast 12 mars via den här länkenlänk till annan webbplats.

Allmänt om kursen

Kungliga biblioteket arrangerar i samarbete med Svenska barnboksinstitutet en grundkurs i ämnesordskatalogisering.

Kursen omfattar två dagar. Under kursen varvas föreläsningar med praktiska övningar. Vi arbetar i Libris katalogisering.

Målsättningen är att deltagarna efter kursen ska ha de kunskaper som krävs för att börja ämnesordsindexera med Svenska ämnesord och Barnämnesord samt genre/formtermer från respektive system.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har deltagit i en grundkurs i Libriskatalogisering. Kursdeltagarna bör vara knutna till ett registrerande Librisbibliotek.

Kursens innehåll

Kursen är en introduktion i ämnesordskatalogisering med Svenska ämnesord och Barnämnesord. På kursen presenteras de grundläggande principerna för hur man gör en ämnesanalys av en resurs och hur man indexerar med en kontrollerad vokabulär. Vi går igenom de viktigaste delarna i riktlinjerna, de olika verktygen för arbetet och presenterar de olika ämnesordstyperna samt genre/formtermer. Presentation varvas med exempel och många övningar.

Kursavgift

3 400 kr. I avgiften ingår kursdokumentation samt förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs.

Kursen genomförs under förutsättning att tillräckligt antal deltagare anmäler sig.

Kontakt

För frågor om kursens innehåll, kontakta Viktoria Lundborg, kursansvarig, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se

För övrig information, kontakta Susanne Gustafsson, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se