fullskärmsbild

Grund­kurs i Libriska­ta­lo­gi­se­ring 2–3/12

Kungliga biblioteket arrangerar grundkurser i Libriskatalogisering och introduktion till Librissystemen.

Kursen vänder sig i första hand till dig som har ingen eller liten erfarenhet av katalogisering i Libris. Du bör vara knuten till ett registrerande Librisbibliotek. Endast i mån av plats kan andra komma i fråga.

Kursdagar

Kursen pågår 2 och 3 december.

Kursens innehåll

  • Librissamarbetet
  • Metadataflöden. Importer och exporter till och från Libris.
  • Orientering i katalogiseringsverktyget
  • Beståndsregistrering och gallring
  • Regler/praxis och anvisningar för katalogiseringen
  • Postens uppbyggnad och utveckling
  • Uppgradering av preliminärposter och förhandsposter
  • Katalogisering av en enkel monografi
  • Import från andra källor, kontroll och rättning
  • Hantering av dubblettposter

Anmälan

Anmäl dig via den här länken länk till annan webbplatssenast 3 november. Kursavgift: 3 400 kr. I avgiften ingår kursdokumentation, samt förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Observera att bekräftelse på din anmälan är preliminär.
Definitivt besked om plats kommer senast tre veckor innan utbildningen.

Kontakt

För frågor om kursens innehåll, kontakta Carin Anell eller Katarina Synnermark, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se

För övrig information, kontakta Susanne Gustafsson, e-post enligt
fornamn.efternamn@kb.se

Fler kurstillfällen

Samma kurs hålls även 4–5 november och 16–17 december. Anmälan till dessa tillfällen hittar du härlänk till annan webbplats.