fullskärmsbild

Grund­kurs i Libriska­ta­lo­gi­se­ring 19–20/9

Kungliga biblioteket arrangerar grundkurser i Libriskatalogisering och introduktion till Librissystemen.

Kursen vänder sig i första hand till dig som har ingen eller liten erfarenhet av katalogisering i Libris. Du bör vara knuten till ett registrerande Librisbibliotek. Endast i mån av plats kan andra komma i fråga.

Kursdagar

Kursen pågår 19 och 20 september.

Kursens innehåll

  • Librissamarbetet.
  • Metadataflöden. Importer och exporter till och från Libris.
  • Orientering i katalogiseringsverktyget.
  • Beståndsregistrering och gallring.
  • Regler/praxis och anvisningar för katalogiseringen.
  • Postens uppbyggnad och utveckling.
  • Uppgradering av preliminärposter och förhandsposter.
  • Katalogisering av en enkel monografi.
  • Import från andra källor, kontroll och rättning.
  • Hantering av dubblettposter.

Anmälan

Anmäl dig via den här länkenlänk till annan webbplats senast den 21 augusti. Kursavgift: 3 400 kr.

I avgiften ingår kursdokumentation, samt förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Observera att bekräftelse på din anmälan är preliminär.
Definitivt besked om plats kommer senast tre veckor innan utbildningen.

För frågor om kursens innehåll, kontakta Charlotta Simonsson eller Katarina Synnermark, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se

För övrig information: Susanne Gustafsson, e-post enligt
fornamn.efternamn@kb.se

Fler kurstillfällen

Samma kurs hålls även 21–22 oktober. Anmälan till detta tillfälle hittar du via den här länkenlänk till annan webbplats.