Gå till: Biblioteket
Du är här: Samverkan och utveckling
fullskärmsbild

KB på Bokmässan

Möt Kungliga biblioteket på Bokmässan i Göteborg 26–29 september! Vi berättar bland annat om den nationella biblioteksstrategin, skolbibliotek och den fortsatta utvecklingen av Libris.

Under Bokmässan hittar du oss på Forskartorget, B05:72 i B-hallen. Vi arrangerar seminarier på Forskartorgets scen och på Biblioteks- och berättarscenen i D-hallen.

Våra medarbetare och olika satsningar möter du runt om på mässan. Till exempel finns vår satsning Filmarkivet.selänk till annan webbplats med i Svenska filminstitutets monter.

Träffa Karin Grönvall

Om du vill du prata med vår nya riksbibliotekarie Karin Grönvall så finns hon på plats vid Forskartorget torsdag kl. 10.30–11.30 samt fredag kl. 11.00–12.00.

Karin Grönvall medverkar även i vår programpunkt ”Kan man forska om samtiden i framtiden? – en demokratifråga” kl 14.45 på Forskartorget på torsdagen.

Libris

Har du frågor om Libris finns medarbetare på plats vid Forskartorget torsdag 11.30–13.00 och 14.00–15.00 samt fredag 09.00–11.00.
På fredagen berättar projektledare Bodil Wennerlund om Libris fortsatta utveckling. Det sker kl. 10.20 på Biblioteks- och berättarscenen.

Digitaliserade dagstidningar

På fredag förmiddag, 09.00–11.00, finns projektledare Heidi Rosen på plats om du vill diskutera vår söktjänst Svenska dagstidningar.

Torsdag

Kl. 9.40, Biblioteks- och berättarscenen
Fortsatt arbete för en nationell biblioteksstrategi
I början av mars överlämnade KB ett förslag till nationell biblioteksstrategi till regeringen. Hur arbetar KB med de frågor som aktualiserades i strategin? Vad händer just nu?

Mederkande: Riksbibliotekarie Karin Grönvall och avdelningschef Christina Jönsson Adrial.

Kl. 14.45, Forskartorget
Kan man forska om samtiden i framtiden? – en demokratifråga
Samhällets och kulturarvets digitalisering öppnar nya möjligheter. Vad är digital humaniora och vilka är utmaningarna? Forskningsresultat ska publiceras och göras öppet tillgängliga, men hur är det med själva källmaterialet? Vilka är möjligheterna och vilka är hindren för dagens och framtidens forskare?

Medverkande: Karin Grönvall, riksbibliotekarie, Lars Borin, föreståndare Nationella språkbanken och Love Börjeson, fil.dr, KB.

Kl. 15.00, Biblioteks- och berättarscenen
Hur ser skolbiblioteksverksamheten ut idag och hur kan den utvecklas?
Enligt skollagen ska varje elev ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Ändå saknar två tredjedelar av landets alla skolor bemannade skolbibliotek. Den nyligen publicerade forskningsrapporten "Värdet av skolbiblioteket" är inriktad på fallstudier och handlar om skolbibliotekens betydelse pedagogiskt, organisatoriskt och för elevers resultat och måluppfyllelse. Genom att undersöka framgångsrika exempel fördjupas förståelsen kring skolbibliotekens utmaningar och konkreta utvecklingsmöjligheter.

Medverkande: Pamela Schultz Nybacka,  lektor vid Södertörns högskola.

Fredag

Kl. 10.20, Forskartorget
Demokratin 100 år – vad är det vi firar?
Under några dramatiska år 1918–1921 fick demokratin sitt genombrott. Sverige var sist i Norden att få kvinnlig rösträtt, och i de andra länderna har jubileet redan firats. Vad är det som firas och varför? Vilka intressen finns? Är till exempel forskningens perspektiv och intressen desamma som politikens?

Medverkande: Karin Kvist Geverts, utredare för Demokrati100.se, KB, samtalar med Torbjörn Nilsson, professor i historia och medlem i redaktionsrådet för Demokrati100.se

Kl. 10.20, Biblioteks- och berättarscenen
Fortsatt utveckling av Libris
Under det senaste året har nya Libris lanserats, och nya versioner har dessutom lanserats ungefär var fjärde vecka. KB berättar om det fortsatta arbetet med Libris.

Medverkande: Bodil Wennerlund, projektledare, KB

Lördag


Kl. 12.00, Forskartorget
Ögonvittnesskildring från Stockholms blodbad
I fjol förvärvade KB ett unikt exemplar av Saxo Grammaticus bok Gesta Danorum tryckt 1514. Boken har använts av bröderna Olaus och Johannes Magnus och innehåller flera marginalanteckningar, bland annat en skildring av Stockholms blodbad. Vad vet vi om bokens historia och vad står det i marginalerna?

Medverkande: Elin Andersson, fil.dr, KB

Mer information