fullskärmsbild

KB på Bokmässan

Möt Kungliga biblioteket på Bokmässan i Göteborg 26–29 september! Vi berättar bland annat om den nationella biblioteksstrategin, skolbibliotek och den fortsatta utvecklingen av Libris.

Under Bokmässan hittar du oss på Forskartorget, B05:72 i B-hallen. Vi arrangerar seminarier på Forskartorgets scen och på Biblioteks- och berättarscenen i D-hallen.

Våra medarbetare och olika satsningar möter du runt om på mässan. Till exempel finns vår satsning Filmarkivet.selänk till annan webbplats med i Svenska filminstitutets monter.

Träffa Karin Grönvall

Om du vill du prata med vår nya riksbibliotekarie Karin Grönvall så finns hon på plats vid Forskartorget torsdag kl. 10.30–11.30 samt fredag kl. 11.00–12.00.

Karin Grönvall medverkar även i vår programpunkt ”Kan man forska om samtiden i framtiden? – en demokratifråga” kl 14.45 på Forskartorget på torsdagen.

Digiteket

Lärplattformen Digiteket – bibliotekens digitala plats för lärande som tagits fram inom ramen för Digitalt först med användaren i fokus presenteras på MIK-scenen i D-hallen på torsdagen 11.00–11.20 och på fredagen 12.20–12.40 samt på Biblioteks- och berättarscenen på torsdagen 10.20.

Libris

Har du frågor om Libris finns medarbetare på plats vid Forskartorget torsdag 11.30–13.00 och 14.00–15.00 samt fredag 09.00–11.00.

På fredagen berättar projektledare Bodil Wennerlund om Libris fortsatta utveckling. Det sker kl. 10.20 på Biblioteks- och berättarscenen.

Digitaliserade dagstidningar

På fredag förmiddag, 09.00–11.00, finns projektledare Heidi Rosen på plats om du vill diskutera vår söktjänst Svenska dagstidningar.

Torsdag

Kl. 9.40, Biblioteks- och berättarscenen
Fortsatt arbete för en nationell biblioteksstrategi
I början av mars överlämnade KB ett förslag till nationell biblioteksstrategi till regeringen. Hur arbetar KB med de frågor som aktualiserades i strategin? Vad händer just nu?

Medverkande: Riksbibliotekarie Karin Grönvall och avdelningschef Christina Jönsson Adrial.

Kl. 10.00. Biblioteks och berättarscenen
Världens bibliotek – läs och lyssna på ditt språk
Nationella bibliotekstjänsten Världens bibliotek erbjuder ett urval av e-böcker och ljudböcker på de stora migrantspråken i Sverige. Tjänsten är öppen för alla i Sverige: när du vill, var du vill utan kostnad för användaren. Hör mer om vårt vidareutvecklingsarbete: språk- och målgruppsanalyser, kvalitetsurval och hur vi tänker för att nå ut med tjänsten i samarbete med bibliotek och utbildningar.

Medverkande: Rebecka Eriksson

Kl. 10.20, Biblioteks- och berättarscenen
Digitektet och Bibblix
Visning av lärplattformen Digiteket – bibliotekens digitala plats för lärande som skapas inom projektet Digitalt först med användaren i fokus samt Bibblix – nu för alla svenska barn med läslust, inspiration och e-boksläsning. Appen är utformad helt efter hur barn tänker och läser och är snart öppen för alla barn i landet. Bibblix är ett samarbete mellan stadsbiblioteken i Malmö och Stockholm.

Medverkande: Daniel Forsman, Christoffer Krämer, Torbjörn Nilsson, Mélanie Piedoie och Britta Sandblom

Kl. 11.00, MIK-Workshop, D-hallen
Visning av Digiteket
Digitalt först med användaren i fokus visar lärplattformen Digiteket – bibliotekens digitala plats för lärande!

Medverkande: Christoffer Krämer och Mélanie Piedoie

Kl. 14.00, sal F4 (särskild biljett krävs)
Folkbibliotekens kompetensbehov, tema medievetenhet
Många vänder sig till folkbiblioteken för att få hjälp med att navigera i en digital verklighet. Forskare ser ett samband mellan besök på folkbibliotek och informationssökning online samt läsning i olika former. Vilka utmaningar, möjligheter och krav på kompetens medför den digitala utvecklingen för folkbiblioteken?

Medverkande: Katarina Michnik, fil.dr, Karen Nowé Hedvall, fil.dr, Bibliotekshögskolan Borås, Eleonor Grenholm, Regionala biblioteken i Uppsala och Kertsin Olsson, Kungliga biblioteket.

Moderator: Jenny Lindberg, fil.dr, Bibliotekshögskolan Borås.

Arr: Bibliotekshögskolan – Högskolan i Borås

Kl. 14.45, Forskartorget
Kan man forska om samtiden i framtiden? – en demokratifråga
Samhällets och kulturarvets digitalisering öppnar nya möjligheter. Vad är digital humaniora och vilka är utmaningarna? Forskningsresultat ska publiceras och göras öppet tillgängliga, men hur är det med själva källmaterialet? Vilka är möjligheterna och vilka är hindren för dagens och framtidens forskare?

Medverkande: Karin Grönvall, riksbibliotekarie, Lars Borin, föreståndare Nationella språkbanken och Love Börjeson, fil.dr, KB.

Kl. 15.00, Biblioteks- och berättarscenen
Hur ser skolbiblioteksverksamheten ut idag och hur kan den utvecklas?
Enligt skollagen ska varje elev ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Ändå saknar två tredjedelar av landets alla skolor bemannade skolbibliotek. Den nyligen publicerade forskningsrapporten "Värdet av skolbiblioteket" är inriktad på fallstudier och handlar om skolbibliotekens betydelse pedagogiskt, organisatoriskt och för elevers resultat och måluppfyllelse. Genom att undersöka framgångsrika exempel fördjupas förståelsen kring skolbibliotekens utmaningar och konkreta utvecklingsmöjligheter.

Medverkande: Pamela Schultz Nybacka,  lektor vid Södertörns högskola.

Kl. 17.00, sal G3 (särskild biljett krävs)
Barnens medievärld. Vems ansvar? Tema medievetenhet

Barn ägnar en stor del av sin vakna tid åt medier och sociala plattformar. Två av fem ettåringar använder internet. Vid tio års ålder har en majoritet tillgång till egen mobiltelefon. Vår tid kräver mediekunniga medborgare. Vem tar ansvar för barnen? Skola? Föräldrar?

Medverkande: Anette Novak, generaldirektör, Statens Medieråd, Helen Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen, Kerstin Olsson, projektledare, KB och forskarna Kristina Alexandersson, Svenskarna och Internet, Helena Sandberg, Lunds universitet och Catarina Player-Koro, Göteborgs universitet.

Moderator: Ulla Carlsson, professor, Göteborgs universitet.

Arr: Göteborgs universitet

Fredag

Kl. 10.20, Forskartorget
Demokratin 100 år – vad är det vi firar?
Under några dramatiska år 1918–1921 fick demokratin sitt genombrott. Sverige var sist i Norden att få kvinnlig rösträtt, och i de andra länderna har jubileet redan firats. Vad är det som firas och varför? Vilka intressen finns? Är till exempel forskningens perspektiv och intressen desamma som politikens?

Medverkande: Karin Kvist Geverts, utredare för Demokrati100.se, KB, samtalar med Torbjörn Nilsson, professor i historia och medlem i redaktionsrådet för Demokrati100.se

Kl. 10.20, Biblioteks- och berättarscenen
Fortsatt utveckling av Libris
Under det senaste året har nya Libris lanserats, och nya versioner har dessutom lanserats ungefär var fjärde vecka. KB berättar om det fortsatta arbetet med Libris.

Medverkande: Bodil Wennerlund, projektledare, KB

Kl. 12.20, MIK-Workshop, D-hallen
Visning av Digiteket
Digitalt först med användaren i fokus visar lärplattformen Digiteket – bibliotekens digitala plats för lärande!

Medverkande: Christoffer Krämer och Mélanie Piedoie

Kl. 16.00, sal F4 (särskild biljett krävs)
Biblioteken som nav för digital kompetens, tema medievetenhet
Det krävs kunskap om hur man interagerar på nätet och förhåller sig till den egna digitala identiteten på ett säkert sätt. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Hur kan biblioteken folkbilda här?

Medverkande: Nanna Ekman Lindström, Malmö stadsbibliotek, Lisa Dahlquist, Lunds universitet, Lena Arborelius, Region Skåne, Kajsa Lunde, Kultur i Väst och Martin Törnros, Interaktiva rum.

Moderator: Elenonor Grenholm, Regionbibliotek Uppsala.

Arr: Kultur i Väst – Västra Götalandsregionen

Kl. 13.00–13.45, sal F4 (särskild biljett krävs)
Hur mår biblioteken och demokratin?

Folkbiblioteken ska vara en demokratisk motor i lokalsamhället. Läsning ska i sin tur värna yttrandefriheten. Fungerar det så? Hur rimmar ambitionerna om tillgänglighet med nedläggningar av bibliotek och filialer? Hur rättvist fördelade i landet är bemannade skolbibliotek?

Medverkande: Grethe Rottböll, ordförande i Sveriges Författarförbund, Cecilia Ranemo, Kungliga Biblioteket, Bengt-Erik Engholm, Nationella Skolbiblioteksgruppen, Pamela Schultz Nybacka, Södertörns högskola.

Moderator: Madeleine Hjort, ordförande i Biblioteksrådet, Sveriges Författarförbund.

Lördag


Kl. 12.00, Forskartorget
Ögonvittnesskildring från Stockholms blodbad
I fjol förvärvade KB ett unikt exemplar av Saxo Grammaticus bok Gesta Danorum tryckt 1514. Boken har använts av bröderna Olaus och Johannes Magnus och innehåller flera marginalanteckningar, bland annat en skildring av Stockholms blodbad. Vad vet vi om bokens historia och vad står det i marginalerna?

Medverkande: Elin Andersson, fil.dr, KB

Mer information