fullskärmsbild

IFFIS 2019 – Infra­struk­tur för forsk­nings­in­for­ma­tion

Välkommen till IFFIS 2019 – en mötesplats för dialog, erfarenhetsutbyte och nytänkande inom frågor som rör ett öppet vetenskapssystem.

Du som jobbar med forskningsinformation och forskningens infrastruktur inom FoU-sektorn och vill uppdatera dig om vad som händer inom öppen vetenskap – det här är konferensen för dig!

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med att ge stöd i någon del av forskningsprocessen. Det kan gälla finansiering, administration, information, spridning eller uppföljning av forskning.

Program

Under förmiddagen kommer konferensens huvudtalare att dela med sig av informativa, inspirerande och intressanta perspektiv på infrastrukturer för forskningsinformation i ett öppet vetenskapssystem. Huvudtalarna är:

  • Karel Luyben, Chairman of the Executive Board of the European Open Science Cloud (EOSC)
  • Gustaf Nelhans, Forskningsledare, Data4Impact
  • Anne-Marie Eklund-Löwinder, Säkerhetschef Internetstiftelsen

Ta även del av eftermiddagens många seminarier, om allt från öppna data och forskningsetik till bibliometri och medborgarforskning. Du väljer några seminarier inom områdena Finansiering & Uppföljning, Samverkan & Spridning, Information & Juridik samt Innovation & Teknik. Du har sammanlagt 40 sessioner att välja bland.

Datum

19 november 2019

Tid

10.00–16.00

Plats

Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Anmälan

Du anmäler dig på konferensens webbplatslänk till annan webbplats. Där finns även mer information.

Arrangörer

Kungliga biblioteket i samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Vetenskapsrådet