När beredningsgruppen har godkänt en förfrågan sammanställer KB de underlag som behövs för vårt deltagande i projektet.

KB:s deltagande i ett projekt måste alltid vara godkänt av oss innan ansökan skickas till en forskningsfinansiär. När du har skickat ansökan till forskningsfinansiären, skicka även en kopia till KB.