En beredningsgrupp på KB behandlar förfrågningar om samarbete. Gruppen, tillsammans med berörda delar av KB:

  • gör en beräkning av kostnaden för det som ska digitaliseras.
  • meddelar forskaren om och när det finns möjlighet finns att utföra den tänkta digitaliseringen. Samtidigt specificeras även de tekniska villkoren.
  • informerar om kostnaden för att förbereda de fysiska förlagorna som kommer att krävas. Det gäller till exempel urval, kurering, konservering och preparering inför bildfångst.

Vid behov kan du som skickat förfrågan bli ombedd att presentera ditt projektförslag.