fullskärmsbild

Krite­ri­er för sam­ar­be­te

Vill du samarbeta med KB i ditt forskningsprojekt? Vi erbjuder källmaterial, data och kompetens.

KB tar gärna emot förfrågningar om att delta i forskningsrelaterade projekt och samarbeten. Däremot har vi inte möjlighet att finansiera forskningsprojekt. Förfrågningarna tas om hand av en beredningsgrupp på KB.

Processen

Det här gäller vid en förfrågan.

  • Vi tar främst emot förfrågningar om projekt som bidrar till att våra samlingar digitaliseras.
  • Projekt av större strategisk betydelse är särskilt intressanta – till exempel sådana som innebär massdigitalisering, främjar tillgängliggörande eller är inriktade mot metodutveckling.
  • Vi ser att du som forskare har minst en doktorsgrad.
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?