Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Swepub utvecklingsråd

Utvecklingsrådets uppgift är att på en övergripande nivå vara rådgivande och delta i strategiska diskussioner om samordnings- och utvecklingsarbetet rörande Swepub för analys och bibliometri, samt stödja KB i prioriteringsfrågor. Utvecklingsrådet ska även vara rådgivande vad gäller deltagande organisationers behov, samt ge input i arbetet med kvalitetssäkringen av de metadata som insamlas till Swepub, vilka kommer att ligga till grund för bibliometriska analyser.

Ordförande

 • Peter Aronsson, Linnéuniversitet

Ledamöter

 • Ann-Sofie Axelsson, Chalmers tekniska högskola
 • Lars Burman, Uppsala universitet
 • Claes Eriksson, VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • Dieter Müller, Umeå universitet
 • Annika Pontén, Universitetskanslersämbetet
 • Elisabeth Sjöstedt, Vetenskapsrådet
 • Miriam Björkhem, KB, adjungerad
 • Anna Lundén, KB, adjungerad

Sekreterare

 • Tuija Drake, KB

Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

Swepubs referensgrupp

Referensgruppens uppgift är att stödja Swepub med praktisk och teoretisk kunskap inom forskningsinformationens infrastruktur. Gruppen arbetar främst med att förankra arbetsflöden, analysbehov, standarder, systemanpassningar, återanvändning av data samt vara remissinstans för förslag på reviderade format- och praxisdokument.

Medlemmarna representerar sin organisation samt bidrar med kunskaper inom bibliometri och/eller erfarenheter från respektive publikationsdatabas och relaterade system.

 • Jens Annmark, Göteborgs universitetsbibliotek
 • Cristian Colliander, Umeå universitetsbiblioteket
 • Urban Ericsson, Uppsala universitetsbibliotek
 • Kristina Graner, Chalmers tekniska högskola, biblioteket
 • Anna Hillström, Högskolan i Gävle, biblioteket
 • Anni Järvelin, Vetenskapsrådet
 • Kalle Laajala, Nordiska Afrikainstitutet
 • David Minguillo Brehaut, Sveriges lantbruksuniversitet, biblioteket
 • Martina Ramstedt, Lunds universitetsbibliotek
 • David Scheutz, Konstfack
 • Anna Törneke, Universitetskanslersämbetet
 • Karin Widin, Karolinska institutet, universitetsbiblioteket