Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Nationellt ramverk för bevarande och gallring

Nationellt ramverk för bevarande och gallring är ett samarbete mellan KB, lärosätesbibliotek och specialbibliotek med målet att stärka samordning mellan biblioteken kring bevarande och gallringsfrågor. Avsiktsförklaringen som publicerades 7 juni 2022 formulerar den gemensamma medvetenheten om riskerna för bevarande av forskningsrelevanta tryckta samlingar.

Avsiktsförklaringen blir ett startskott för en förstudie, som bland annat ska innehålla en analys av metadata i den nationella bibliotekskatalogen Libris. Resultaten kommer att ge vägledning i det fortsatta arbetet och visa hur stor effekten av en framtida samordning kan bli.

Samarbetet leds av en styrgrupp som representerar de deltagande bibliotekskategorierna. En arbetsgrupp ansvarar för genomförandet av förstudien. Arbetet inkluderar i dagsläget att med hjälp av resurser på KB kartlägga omfattningen av de berörda samlingarna och att få en bild av hur stora effekterna kan bli.

Styrgruppen

Ordförande

 • Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie, KB

Ledamöter

 • Anna Thordstein, Statens Maritima och Transporthistoriska museer
 • Anders Olsson, Riksdagsbiblioteket
 • Håkan Carlsson, Lunds universitet
 • Jakob Harnesk, Karlstad universitet
 • Johannes Rudberg, Vitterhetsakademins bibliotek, Riksantikvarieämbetet
 • Katinka Ahlbom, KB
 • Lars Burman, Uppsala universitet
 • Morgan Palmqvist, Göteborgs universitet
 • Mikael Sjögren, Umeå universitet

Sekreterare

 • Wolfgang Undorf, KB

Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

Arbetsgruppen


Sammankallande

 • Wolfgang Undorf, KB

Ledamöter

 • Karin Byström, Uppsala UB
 • Anna Isaksson, Göteborgs UB
 • Ylva Sommerland, KB
 • Anna Thordstein, Statens Maritima och Transporthistoriska museer