Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Libris utvecklingsråd

Utvecklingsrådet ger rekommendationer till prioriteringar utifrån bibliotekens behov. Rekommendationerna hanteras därefter i KB:s ordinarie verksamhetsplanering där bibliotekens behov vägs mot KB:s långsiktiga strategi enligt myndighetens verksamhetsplan och regeringsuppdrag.

Ledamöter

 • Carina Bergman, Vitterhetsakademins bibliotek Riksantikvarieämbetet
 • Daniel Forsman, Stockholms stadsbibliotek
 • Jenny Fälth Ling, Ale kommun
 • Karin Albinsson, Myndigheten för tillgängliga medier
 • Linda Vidlund, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Sara Kjellberg, Malmö universitet
 • Stefan Andersson, Uppsala universitet
 • Olof Berge Kleber, Borås stad
 • Oskar Laurin, Kungliga biblioteket
 • Johanna Robinson Aalto, Kungliga biblioteket

Sekreterare

 • Johanna Berglind, Kungliga biblioteket 
 • David Södergren Medin, Kungliga biblioteket

Letar du efter protokoll? Mejla någon av gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se