Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Digitalisering av det svenska trycket

Utgångspunkten för detta samarbete mellan Kungliga biblioteket och de fem universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå är den avsiktsförklaring gällande digitalisering av det svenska trycket Pdf, 91.5 kB. som undertecknades 2020. Biblioteken vill lägga en grund för ett långsiktigt arbete för svensk digitaliseringsverksamhet, med målet att det svenska trycket ska vara digitaliserat och tillgängligt till stöd för det demokratiska samhället och till nytta för forskning och utbildning.

Genom samarbetet kan biblioteken vara en aktör på nationell nivå och jobba med utveckling och samverkan inom ABM-sektorn. Viktiga frågor för samarbetet är synliggörande av redan digitaliserat material, gemensamma standarder för bildfångst och en stärkt infrastruktur för tillgängliggörande. Biblioteken arbetar för utökat kompetensutbyte och nätverkande inom området. Med kompletterande finansiering kan biblioteken genomföra större digitaliseringsprojekt tillsammans.

Det praktiska arbetet inom samarbetet är uppdelat i arbetsgrupper med representanter från de medverkande biblioteken: produktion, tillgängliggörande, bibliotekssamarbete, nationell samverkan och finansiering.

Styrgrupp

  • Lars Burman, ordförande, överbibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek
  • Håkan Carlsson, överbibliotekarie Lunds universitetsbibliotek
  • Morgan Palmqvist, överbibliotekarie Göteborgs universitetsbibliotek
  • Mikael Sjögren, överbibliotekarie Umeå universitetsbibliotek
  • Wilhelm Widmark, överbibliotekarie Stockholms universitetsbibliotek

Adjungerad till styrgruppen är Mats Malm, Litteraturbanken

Projektledare

  • Karin Byström, Uppsala universitetsbibliotek

Sekreterare

  • Viveka Stolt, Uppsala universitetsbibliotek

Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@ub.uu.se

Mer information och nyheter

Nyheter om projektet hittar du här Länk till annan webbplats.. Om du vill få uppdateringar om projektet direkt till din mejl, gå till sidan Prenumerera på Nytt från KB och välj "digitalisering" i filtreringen.

För mer information, se samarbetets interna informationssidor Länk till annan webbplats..