Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Styrgruppen för Bibsamkonsortiet

Styrgruppen arbetar med utveckling av strategier för upphandling av licensavtal för tillgång till e-tidskrifter, databaser och e-böcker. Arbetet utförs i syfte att främja en effektiv informationsförsörjning genom att teckna fördelaktiga licensavtal avseende priser, innehåll och villkor som tar hänsyn till behoven för alla deltagande organisationer i det så kallade Bibsamkonsortiet.

Styrgruppen har mandat från de deltagande organisationerna att företräda deras intressen och fatta strategiska beslut rörande upphandlingen av e-resurser. Detta innefattar övergripande principer för avtalens innehåll och avtalsformer. På det operationella planet deltar styrgruppsrepresentanterna i omförhandlingsgrupper, alternativt utser representanter från deltagande organisationer att ingå i ovannämnda grupper.

Ordförande

 • Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet

Vice ordförande

 • Wilhelm Widmark, Stockholms universitet

Ledamöter

 • Lars Burman, Uppsala universitet
 • Håkan Carlsson, Lunds universitet
 • Claes Eriksson, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
 • Miriam Nauri, Karolinska institutet
 • Fredrik Oldsjö, Kungliga Tekniska högskolan
 • Anders Söderholm, Kungliga Tekniska högskolan
 • Mats Viberg, Blekinge Tekniska högskola
 • Anna Lundén, KB, adjungerad

Sekreterare

 • Britt-Marie Wideberg, KB

Letar du efter protokoll? Mejla gruppens sekreterare: namn.efternamn@kb.se

Samarbetsavtal

I kraft av verksamhetens omfattning, och betydelse för deltagande organisationer, har ett samarbetsavtal utformats mellan Kungliga Biblioteket och deltagande organisationer.