Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

På KB Play finns också en animerad informationsfilm Länk till annan webbplats. som passar bra att använda i exempelvis sociala medier.