fullskärmsbild

Om uppdraget

I satsningen Digitalt först samordnar de regionala biblioteksverksamheterna utbildning av landets folkbibliotekarier, för en digital kunskapshöjning.

Regeringen har gett KB i uppdrag att under 2018–2020 nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder med fokus på digital kompetens.

Uppdraget ska genomföras efter inhämtande av synpunkter från Statens medieråd, Myndigheten för tillgängliga medier, Statens kulturråd, Sveriges Kommuner och Landsting, landsting, regioner och andra berörda aktörer.

Projektdokument

Projektgrupp

  • Kerstin Olsson, Kungliga biblioteket, projektledare
  • Eleonor Grenholm, Regionbibliotek Uppsala, regional samordnare
  • Tomas Svedgård Lindmark, Kungliga bibliotek, lärproducent

Styrgrupp

  • Christina Jönsson Adrial, Kungliga biblioteket, ordförande
  • Oskar Laurin, Regionbibliotek Stockholm
  • Anna Lundén, Kungliga biblioteket
  • Birgitta Markusson, Regionbibliotek Norrbotten
  • Lotta Åstrand, Regionbibliotek Uppsala
Letar du efter protokoll? Mejla digitaltforst@kb.se
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?