Träffpunkt biblioteksplaner

Konferensen Träffpunkt biblioteksplaner är en del av KB:s uppdrag att följa upp biblioteksplanerna i Sverige. Det gör vi tillsammans med regional och kommunal biblioteksverksamhet.

Konferensen har hittills anordnats på hösten och målgruppen är personal inom kommunal och regional biblioteksverksamhet. På våren brukar ett dialogmöte hållas kring ett särskilt tema. Då deltar KB, den regionala biblioteksverksamheten och ett urval av deltagare från de kommunala biblioteken. Dialogen är en del av uppföljningsarbetet och även en del i planeringen för Träffpunkt.

Träffpunkt biblioteksplaner har under de senaste åren hållits i digital form, för att så många som möjligt ska kunna delta.

Om du inte haft möjlighet att delta i konferensen, eller om du vill se vissa avsnitt igen, kan du se Träffpunkt biblioteksplaner via Kungliga bibliotekets Youtube-kanal.

Träffpunkt 2022

2022 års konferens sändes den 19 oktober. Fokus låg på KB:s nya vägledning för kommuner som ska ta fram en ny biblioteksplan. Varje programpunkt visas i en egen film. De är mellan 12 och 42 minuter långa och textade.

Tidigare konferenser

Vid Träffpunkt Biblioteksplaner 26 oktober 2021 presenterades en rad rapporter och metodstöd för biblioteken. Konferensen präglades också av pandemin. Ett antal bibliotekschefer samtalade om och hur biblioteksplanen kan vara ett stöd när förutsättningarna för verksamheten ändras drastiskt, exempelvis vid en samhällsstörning.

Länkarna i programmet nedan leder till rätt tidsmarkör i den filmade konferensen som finns publicerad på Kungliga bibliotekets Youtube-kanal.

Program

Frågor och funderingar? Kontakta oss gärna med synpunkter eller frågor kring biblioteksplaner och vägledningen: biblioteksplaner@kb.se
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?