fullskärmsbild

Spridningsbidrag

Rapporter och projekt med koppling till biblioteksplaner kan få bidrag av KB. Syftet är att öka möjligheten att sprida informationen nationellt.

Med hjälp av det så kallade spridningsbidraget kan resultaten eller metoderna få större spridning och nå ut till fler.

Det grundläggande kriteriet är att rapporten eller projektet är av brett nationellt intresse. Målet ska vara att stödja arbetet med utformning – och användning – av biblioteksplaner.

Spridningsbidraget är riktat till de regionala biblioteksverksamheterna och folkbiblioteken i kommunerna, som enligt lag ska ha biblioteksplaner för sin verksamhet.

Spridningsbidrag:

Kontakt
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?