fullskärmsbild

Om bibli­o­teks­sta­tisti­ken

Biblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik. KB samlar varje år in denna på uppdrag av regeringen. Statistiken gäller föregående kalenderår.

Närmare 2300 biblioteksorganisationer ingår i den officiella biblioteksstatistiken. Gemensamt för dessa är att de:

 • är helt eller delvis offentligt finansierade.
 • har avsatt bemanning för biblioteksverksamhet om minst 20 timmar i veckan eller ett halvt årsverke.
 • på något sätt är tillgängliga för allmänheten. (Skolbibliotek: eleverna).

Undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik som följer lagen om den officiella statistikenlänk till annan webbplats (SFS 2001:99) och förordningen om den officiella statistikenlänk till annan webbplats (SFS 2001:100).

Så här redovisas statistiken

Den preliminära statistiken publiceras i en databas. Det är de uppgifter som biblioteken lämnat in.

Den slutliga statistiken presenteras i en skriftlig rapport och genom tabellfiler. Här kompenseras även för bortfall av svar.

Offentligt finansierade bibliotek

Sveriges officiella biblioteksstatistik är en samlad statistik där alla bibliotekstyper får samma frågeställningar.

Här kan du se vilka bibliotekstyper ingår.

 • folkbibliotek
 • folkhögskolebibliotek och komvux
 • gymnasiebibliotek
 • häktes- och fängelsebibliotek
 • myndighetsbibliotek
 • museibibliotek
 • nationalbiblioteket
 • sjukhusbibliotek
 • skolbibliotek
 • specialbibliotek
 • stiftsbibliotek
 • universitets- och högskolebibliotek

Dessa bibliotek finns samlade i Libris biblioteksdatabaslänk till annan webbplats som används som adressregister för biblioteksstatistiken.

Läs mer om offentligt finansierade bibliotek.

Vilka frågor ingår?

De frågeställningar som finns med i statistiken hittar du i denna exempelenkätlänk till annan webbplats.

Statistik som öppna data

Om du vill ha tillgång till all biblioteksstatistik som Öppna data eller API går du till databasen för biblioteksstatistiklänk till annan webbplats och väljer Öppna data.

Hämta ut

Se senaste statistiken

Hur ser verksamheten ut på Sveriges bibliotek? Här hittar du kartor, diagram och sammanställningar av 2018 års biblioteksstatistik.

Biblioteksstatistik 2018
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?