fullskärmsbild

Om enkä­ten

Nedan får du svar på frågor som kan dyka upp när du fyller i biblioteksstatistikens webbenkät. Du kan också ta del av en instruktionsfilm där vi går igenom enkäten.

Den enkät som KB använder för att samla in Sveriges officiella biblioteksstatistik är densamma år från år. Alla bibliotekstyper får samma frågor. De obligatoriska frågorna måste besvaras.  

Exempelenkät och blanketter

I vår exempelenkät kan du se hur formuläret ser ut och vilka frågor som ingår. Här finns även alla definitioner till frågorna i enkäten.

Gå till exempelenkäten Länk till annan webbplats.

Blanketter

Tekniska problem?

Om du upplever problem med enkäten kan du testa att använda en nyare webbläsare!

 • Alla som är med i undersökningen får en unik enkätlänk via e-post. Den skickas ut i början av januari varje år och ska besvaras inom sex veckor.

  Spara gärna länken så har du möjlighet att titta på de svar du lämnat in under resten av året.

 • För att få definitioner för varje enskild variabel klickar du på frågetecknet som finns till höger om de flesta inmatningsrutorna.

  Du stänger rutan genom att klicka på frågetecknet en andra gång.

  Utsnitt ur enkäten

  Definitionerna följer internationell standard för biblioteksstatistik ISO 2789 från 2013 i den mån som den inte kolliderar med svensk praxis.

 • Nej, de fält som är obligatoriska visas med texten obligatorisk.

  Utsnitt ur enkäten
 • I vissa frågor förekommer det flera inmatningsfält där ett av dessa fält är ett totalfält som automatiskt summerar de andra fälten. I exemplet nedan har värden angetts i de två första fälten (5 och 7 respektive), som sedan automatiskt summerats till 12 i det tredje.

  Utklipp från enkät

  Vid inmatning av delsummor och totaler gäller följande:

  • Ange alla delsummor in den mån det är möjligt.
  • Om inte alla delvärden inte är tillgängliga, mata bara in en totalsumma.
  • Om delsummor matas in måste de stämma överens med totalsumman.
 • Frågorna kan besvaras för en samlad biblioteksorganisation eller ett enskilt bibliotek. För att samredovisa flera bibliotek i en och samma enkät krävs att du kryssar i alla de bibliotek du redovisar för i början av enkätens adresslista. Man kan bara samredovisa bibliotek som ligger inom samma kommun. 

  Om ni måste redovisa några variabler samlat på länsnivå och resten på kommunal nivå på grund av att ni har bibliotekssystemsamarbete måste ni rekvirera en ny inloggning som gäller särskilt för dessa uppgifter.

 • Om du behöver sammanställa uppgifter från flera bibliotek till en och samma enkät kan du använda denna fil:

 • Om ditt bibliotek saknar automatisk besöksräknare ska du räkna besök via stickprov istället. Använd då blanketten nedan. Det finns också blankett för stickprovsberäkning av referensfrågor.

 • Föregående års inlämnade värde visas till höger om respektive inmatningsfält.
  I exemplet nedan ser du hur föregående års inlämnade värde var 125 750.

  Utklipp från statistiken

  Om föregående års värde inte finns tillgängligt, så visas ett streck i dess ställe.

  Utklipp från enkäten

Film om hur du fyller i enkäten

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?