Svarar jag för organisationen eller för ett enskilt bibliotek?

Svarar jag för organisationen eller för ett enskilt bibliotek?

Frågorna kan besvaras för en samlad biblioteksorganisation eller ett enskilt bibliotek. För att samredovisa flera bibliotek i en och samma enkät krävs att du kryssar i alla de bibliotek du redovisar för i början av enkätens adresslista. Man kan bara samredovisa bibliotek som ligger inom samma kommun. 

Om ni måste redovisa några variabler samlat på länsnivå och resten på kommunal nivå på grund av att ni har bibliotekssystemsamarbete måste ni rekvirera en ny inloggning som gäller särskilt för dessa uppgifter.