När får vårt bibliotek enkäten som ska fyllas i?

När får vårt bibliotek enkäten som ska fyllas i?

Alla som är med i undersökningen får en unik enkätlänk via e-post. Den skickas ut i början av januari varje år och ska besvaras inom sex veckor.

Spara länken så har du möjlighet att titta på de svar du lämnat in under resten av året.