Kan jag se inlämnade värden från föregående mätningar?

Kan jag se inlämnade värden från föregående mätningar?

Föregående års inlämnade värde visas till höger om respektive inmatningsfält.
I exemplet nedan ser du hur föregående års inlämnade värde var 125 750.

Utklipp från statistiken

Om föregående års värde inte finns tillgängligt, så visas ett streck i dess ställe.

Utklipp från enkäten