Hur vet jag om jag fyller i rätt värde?

Hur vet jag om jag fyller i rätt värde?

För att få definitioner för varje enskild variabel klickar du på frågetecknet som finns till höger om de flesta inmatningsrutorna.

Du stänger rutan genom att klicka på frågetecknet en andra gång.

Utsnitt ur enkäten

Definitionerna följer internationell standard för biblioteksstatistik ISO 2789 från 2013 i den mån som den inte kolliderar med svensk praxis.