Hur fungerar automatisk summering?

Hur fungerar automatisk summering?

I vissa frågor förekommer det flera inmatningsfält där ett av dessa fält är ett totalfält som automatiskt summerar de andra fälten. I exemplet nedan har värden angetts i de två första fälten (5 och 7 respektive), som sedan automatiskt summerats till 12 i det tredje.

Utklipp från enkät

Vid inmatning av delsummor och totaler gäller följande:

  • Ange alla delsummor in den mån det är möjligt.
  • Om inte alla delvärden inte är tillgängliga, mata bara in en totalsumma.
  • Om delsummor matas in måste de stämma överens med totalsumman.