fullskärmsbild

Statistikrappor­ter

Sedan 2001 finns biblioteksstatistiken samlad via webben i form av rapporter och tabeller. Ta del av dessa här!

KB har samlat in Sveriges officiella biblioteksstatistik sedan mätåret 2010, när vi tog över uppdraget från Kulturrådet. Från och med mätår 2014 ingår alla bibliotekstyper i statistiken. Då började vi tillfråga alla offentligt finansierade biblioteksorganisationer som har minst 20 timmars avsatt bemanning per vecka för biblioteksverksamhet. Sedan dess är det möjligt att redovisa statistiken i en gemensam rapport, databas och tabeller.

Tidigare rapporter

 • Biblioteksstatistik år 2018

 • Biblioteksstatistik år 2017

 • Biblioteksstatistik 2016

 • Biblioteksstatistik 2015

 • Biblioteksstatistik 2014

 • Biblioteksstatistik 2013

 • Biblioteksstatistik 2012

 • Biblioteksstatistik 2011

 • Biblioteksstatistik 2010

 • Biblioteksstatistik 2009

 • Biblioteksstatistik 2008

 • Biblioteksstatistik 2007

 • Biblioteksstatistik 2006

 • Biblioteksstatistik 2005

 • Biblioteksstatistik 2004

 • Biblioteksstatistik 2003

 • Biblioteksstatistik 2002

 • Biblioteksstatistik 2001

 • Biblioteksstatistik 1995-2000

Äldre folkbiblioteksstatistik

På Statistiska centralbyrån, SCB, hittar du folkbiblioteksstatistik för åren 2001–2012. Där kan du läsa om mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader med mera. Det är även möjligt att skapa egna tabeller och diagram per rike, län och kommun.

Gå till folkbiblioteksstatistiken.länk till annan webbplats

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?