fullskärmsbild

Statistik i diagram 2018

Nedan hittar du statistik i diagram för olika bibliotekstyper.

Antal folkbibliotek 1995-2018

Folkbibliotek: besök, bestånd och utlån 2003-2018

Folkbibliotek: Bestånd och utlån av anpassade medier för personer med läsnedsättning 2015–2018

Folkbibliotek: Böcker och seriella publikationer för barn och unga 2015-2018

Folkbibliotekens tryckta bokbestånd 2009–2018

Årsarbetskrafter på de offentligt finansierade biblioteken 2018

Aktivitetstillfällen per bibliotekstyp och år

Universitets- och högskolebibliotek: Bestånd 2014-2018

Universitets- och högskolebibliotek: Användning av e- medier och fysiska lån 2014-2018

Universitets- och högskolebibliotek: Driftskostnadernas procentuella fördelning 2018

Universitets- och högskolebibliotek: Deltagare i bibliotekens undervisning 2010-2018

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?