fullskärmsbild

Universitets- och högskolebibliotek

De flesta universitets- och högskolebiblioteken har stängt för allmänheten i samband med coronakrisen.

Däremot har studenter, forskare och annan personal tillgång till bibliotekslokalen antingen vid vissa tider eller med passerkort. Fokus på verksamheten i bibliotekslokalen är att ge möjlighet till utlån och återlämning. I många fall är studieplatser och grupprum inte längre tillgängliga.

Stora delar av bibliotekens resurser är redan digitala, såsom tidskrifter, databaser och e-böcker. Forskare och studenter har tillgång till dessa resurser oavsett var de befinner sig.

De allra flesta biblioteken erbjuder utökat stöd och handledning till sina användare genom digitala kanaler som e-post, chatt och videokonferensverktyg.

Uppdaterat vecka 15.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?