fullskärmsbild

Biblioteken som del i totalförsvaret

KB får frågor om bibliotekens roll i ett totalförsvar. Vi vill informera om att det har bildats en arbetsgrupp inom Svensk biblioteksförening.

Arbetsgruppen består av Biblioteksföreningen och fyra specialbibliotek: Riksdagsbiblioteket, Försvarsmakten, Försvarets Materielverk samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Dessutom ingår tre regionala biblioteksverksamheter och Kungliga biblioteket.

Inriktningen för arbetet

  • Bibliotekens del i totalförsvaret är ett viktigt led i stärkandet av demokratin
  • Bibliotekens uppgift ska vara att ge säker och korrekt information även i tider då osäkerhet och olika typer av desinformationskampanjer förekommer
  • I fredstid ska biblioteken informera om totalförsvaret och om den beredskap för orostider som finns
  • Bibliotekens fysiska läge mitt i byn och dess höga trovärdighet i kombination med informationskompetens och det nätverk som redan finns uppbyggt mellan bibliotek och bibliotekarier gör biblioteken väl lämpade för uppgiften. Kort sagt, det mesta av infrastrukturen är redan på plats
  • Arbetsgruppens syfte är att etablera former för samverkan mellan lokala och regionala/statliga bibliotek samt att aktualisera aspekter av bibliotekens roll inom totalförsvaret såväl i fredstid
    som i händelse av kris, höjd beredskap eller i yttersta fall krig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap driver tillsammans med Sveriges kommuner och regioner projektet Handbok i kommunal krisberedskap. Projektet är treårigt, 2019–2021, och spänner över hela kommunens verksamhet.

Uppdaterat vecka 15.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?