fullskärmsbild

Skolbibliotek

Under coronakrisen har gymnasierna och den kommunala vuxenutbildningen, liksom den högre utbildningen, lämnat sina undervisningslokaler. De bedriver nu fjärr- och distansundervisning sedan i slutet mars.

Under coronakrisen har gymnasierna och den kommunala vuxenutbildningen, liksom den högre utbildningen, lämnat sina undervisningslokaler. De bedriver nu fjärr- och distansundervisning sedan i slutet av mars. Gymnasiebiblioteken har därför ställt om sin verksamhet i stor utsträckning. Med hjälp av skolbibliotekarierna använder nu biblioteken de digitala resurserna fullt ut.

Färre besök och mer digitalt

För gymnasiebiblioteken är det en ordentlig omställning. Från att till exempel ha haft 500 besök per dag, är det nu kanske ett tiotal besök per dag. Biblioteken stöttar i allt större utsträckning lärarna i användningen av digitala verktyg och lärplattformar. Det handlar även om frågor kring databaser och filmtjänster. Biblioteken har även kontakt och samtalar med elever via olika chattfunktioner och forum.

Ökad förståelse för kompetens

Många gymnasiebibliotek är delaktiga tillsammans med lärare och elevhälsa i hur man bedriver distansundervisning rent tekniskt, men även hur man bäst planerar sin studietid. Flera gymnasiebibliotekarier upplever att distansundervisningen har lett till en ökad förståelse för de resurser och den kompetens som finns vid biblioteken. Lärarna ser bibliotekets värde i allt högre utsträckning. Lärarna ska sköta fjärrundervisningen (i realtid) och förbereda, genomföra och följa upp distansundervisningen samt på flera skolor också ta emot vissa elever med särskilda behov. Med anledning av det blir bibliotekariens arbete mycket viktigt.

Vid grundskolebiblioteken fortsätter verksamheten i stort som vanligt, även om en högre sjukfrånvaro bland både elever och lärare påverkar arbetet. Flera skolor har under lång tid förberett sig för en förändrad situation om grundskolorna stängs.

Det finns skolbibliotek på olika nivåer som har infört begränsad service på grund av corona. I de fall kommunbiblioteket har stängt ned biblioteksfilialen i det integrerade biblioteket blir skolan utan bibliotekarie, men skolbiblioteket kan delvis ändå hållas öppet.

Uppdaterat vecka 21.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?