fullskärmsbild

Regional biblioteks­verksamhet

KB har sammanfattat vilken information som de regionala biblioteksverksamheterna erbjuder under coronakrisen.

Hur förmedlas information om corona/covid-19 på de regionala biblioteksverksamheternas webbsidor och Facebooksidor? För att se hur informationsflödena ser ut har samtliga 20 webbplatser besökts.

Ungefär hälften av de regionala biblioteksverksamheterna har information om corona/covid-19 på sin startsida. De flesta beskriver i texten vilken verksamhet som löper på och vad som ställs in. I de flesta fall handlar det om inställda nätverksträffar, kurser och fortbildningsinsatser. Många planerar fortfarande att genomföra vissa evenemang, men de genomförs i ny form. Möten för kommunala bibliotekschefer ligger fortfarande kvar i regionernas planering.

Den andra hälften av regionerna har ingen synlig information alls om covid-19 på startsidan eller undersidor. Två har väl synlig information om inställda evenemang, men ingen förklarande text om att det beror på covid-19.

De flesta regionala biblioteksverksamheter har en Facebooksida som komplement till webbplatsen. På Facebooksidorna finns mer tips, goda råd och information om corona och smittspridning. Digiteket, tjänsten Svenska dagstidningar och KB:s webbsida om biblioteken under corona blandas med specialmaterial med länkar, digitala utbud, digitala sagostunder etc. Den mer verksamhetsnära informationen finner biblioteken främst i Facebookflödena, där det också länkas till varandras inlägg.

Genomgången gjordes 15–17 april 2020.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?