fullskärmsbild

Förändringar kring fjärrlån

De flesta bibliotek i Sverige genomför under coronakrisen fjärrlån via Libris, även om biblioteket i övrigt är stängt.

Leveranstiderna kan bli något längre eftersom bemanningen på plats är lägre. Vissa moment i hanteringen av fjärrlånen kan inte utföras hemifrån.

Ambitionen på de flesta håll är att hålla igång fjärrlånen och det fungerar väl på nationell nivå. Många bibliotek är mer generösa med omlån och förlängd lånetid för att minska hanteringen. Tillgången till internationella fjärrlån är däremot mindre, eftersom många bibliotek i andra länder är helt stängda.

Att universiteten har stängt och övergått till distansundervisning påverkar universitetsbiblioteken, även om dessa fortfarande håller öppet. När alla studenter i någon mån studerar på distans aktualiseras frågan om hur de ska få tillgång till sin kurslitteratur.

I vissa fall skickas litteraturen hem till studenten om hen bor längre bort. På de flesta universitetsbibliotek krävs dock att man kommer in eller beställer ett fjärrlån via sitt lokala folkbibliotek. Ofta finns dock begränsningar när det gäller fjärrlån av kurslitteratur.

En annan fråga som har väckts är hur mycket arbete som folkbiblioteken förväntas göra för att bidra till studenternas litteraturförsörjning.

Uppdaterat vecka 14.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?