fullskärmsbild

Depåbibliotek och lånecentraler

Under våren häll Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå öppet som vanligt. Mångspråkiga lånecentralen vid Stockholms stadsbibliotek har gjort förändringar när det gäller depositionslån. Under sommaren stänger båda verksamheterna delvis ner.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral

  • 15 juni–31 augusti stänger Sveriges depåbibliotek och lånecentral för utlån. Det innebär att biblioteken varken kan beställa böcker från sigel Um eller sigel Umdp under denna period.
  • 20 juli–2 augusti är depåbiblioteket obemannat. Lånetiden förlängs så att återlämningsdatum inte infaller under den obemannade perioden. Vänligen skicka inte heller donationer till depåbiblioteket under denna period.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral ger service till alla Sveriges bibliotek och är ett statligt finansierat uppdrag placerat vid Umeå stadsbibliotek. Uppdraget syftar till att stödja den kompletterande medieförsörjningen med medier och kompetens.

Mångspråkiga lånecentralen

Den mångspråkiga lånecentralen (före detta Internationella bibliotekets lånecentral) vid Stockholms stadsbibliotek har förlängt samtliga depositionslån.

Lånecentralen kommer att vara stängd från den 29 juni till den 31 juli. Beställningar som inkommit under juli tas om hand så snart som möjligt i början av augusti.

Mångspråkiga lånecentralen vänder sig endast till andra bibliotek i Sverige och är ett statligt finansierat uppdrag placerat vid Stockholms stadsbibliotek. Uppdraget syftar till att stödja den mångspråkiga medieförsörjningen för Sveriges bibliotek.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?