fullskärmsbild

Internationell utblick

Hur förhåller sig biblioteken i andra länder till coronakrisen? KB har följt utvecklingen från våren fram till hösten 2020.

Flera internationella biblioteksorganisationer samlar in information om läget vid världens bibliotek. En del tar även fram informationsmaterial i syfte att underlätta verksamheten under spridningen av coronaviruset.

International Federation of Library Associations (IFLA)länk till annan webbplats och National Authorities on Public Libraries in Europe (NAPLE)länk till annan webbplats är två organisationer som samlar in lägesbeskrivningar från olika delar av världen.

KB:s beskrivning av läget i Europa utgår från NAPLE:s information. Den senaste genomgången gjordes under oktober 2020.

Nedstängning och återöppning

Under mars stängde många länder ner sina samhällen. Det medförde även att bibliotekens fysiska rum stängdes och över en natt förvandlades till digitala bibliotek.

Sedan i våras har de länder som deltar i NAPLE:s insamling börjat öppnat sina folkbibliotek. Graden av återöppningen varierar dock mellan länderna. Hösten 2020 erbjuder de europeiska biblioteken en blandning av digital service och delvis tillträde till det fysiska biblioteket.

I de flesta länderna har man under hösten, till skillnad från i våras, prioriterat att hålla folkbiblioteken öppna. I flera fall har det framhållits att biblioteket blir den kulturinstitution som stänger sist. I slutet på oktober erbjöd cirka hälften av länderna användaren att själva hämta biblioteksmedier ur hyllorna, så kallad browsing.

Det digitala biblioteket

I flera länder har e-lånen ökat markant, medan de fysiska lånen minskat. Ett tydligt exempel är Slovenien, där de fysiska lånen minskade till två tredjedelar av lånen motsvarande period 2019. E-bokslånen ökade med 200 procent.

Ett stort antal bibliotek världen över har dessutom lanserat olika utbildningsplattformar, onlinekurser och digitala utbildningsmaterial. Det prövar även den rådande juridiken och upphovsrätten.

Hemleverans och take away

Flera länders bibliotek erbjuder ”contact and collect”, det vi i Sverige kallar Take Away. Tjänsten innebär att låntagaren beställer i förväg och senare hämtar upp en färdigpackad bokkasse i anslutning till biblioteket. Folkbiblioteken i de flesta länderna har även någon form av hemleverans till personer som inte kan eller vill besöka biblioteken.

Evenemang

När evenemang genomförs i bibliotekets lokaler finns restriktioner för hur många som får delta. Då krävs ofta föranmälan med kontaktuppgifter för eventuell smittspårning. Liksom i Sverige finns även en rik digital programverksamhet: aktiviteter för barn, yoga, kurser i teckning, bokklubbar, uppläsningar och olika typer av stödgrupper.

Socialt stöd och nya uppdrag

Många folkbibliotek ställer om för att bättre stödja sina användare under pandemin. Förutom digitala resurser ges stöd i att söka olika bidrag eller understöd, söka jobb eller anmäla arbetslöshet.

Det finns även bibliotek och personal som får särskilda samhällsuppdrag i samband med pandemin. Fokus ligger då på att förmedla böcker och digitala resurser som hjälper människor hantera den psykiska stressen i isolering eller risken att mista sin försörjning.

Det fysiska rummet

Olika länder gör olika bedömningar kring hur stort avståndet mellan besökarna bör vara. Som mått används antalet kvadratmeter varje person bör ha. Det avgör sedan hur många besökare en lokal kan ta emot samtidigt. De flesta länder har redan regleringar för exempelvis butiker, där ytan varierar mellan fem och 20 kvadratmeter per person.

Bibliotekens ytor för umgänge, som sittgrupper, barnavdelningar och gruppstudieplatser, har i regel stängts eller begränsats.

Flera länder har obligatoriska krav på mask och handskar för besökare och personal.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?