Ordlista till RDA

Den ordlista till RDA som länkas till här bygger på den som fanns i RDA Toolkit före uppdateringen i april 2016. Det innebär att vissa termer som finns i RDA Toolkit inte finns med här. Meddela gärna sidansvarig om någon term i Toolkit behöver översättas.

Vissa av termerna har flera översättningar och i de fall ett beslut har fattats om vilken svensk term som ska användas finns termen i kolumnen längst till höger.

pdf Glossary (ordlista till RDA)

Senast uppdaterad: 2017-02-07
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se