Auktoritetsarbete

Anvisningarna för auktoritetsarbete behandlar utformning av auktoritetsposter, val av föredraget namn och konstruktion av sökingångar för entiteterna personer, familjer/släkter och institutioner.

Här finns även anvisningar för utformning av auktoritetsposter för entiteterna verk och uttryck.

Fullständiga anvisningar finns i RDA Toolkit.

För auktoritetsarbetet för ämnesord se Svenska ämnesord.  

 

Senast uppdaterad: 2018-09-03
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se