Appendix i RDA

I RDA finns ett antal appendix som innehåller olika typer av anvisningar. Vissa av dessa appendix tillämpas inte i Libris, andra har en svensk tillämpning. Här finns information om vad som gäller för respektive appendix med någon form av specialtillämpning i Libris.

Appendix A: Stora och små bokstäver

Stora och små bokstäver på svenska: följ senaste upplagan av Svenska skrivregler.
Stora och små bokstäver på andra språk: följ RDA Appendix A, med undantag för RDA A.32:

A.32 Stora och små bokstäver i translittererade namn och titlar

Om språket inte har något system med stora och små bokstäver, får första ordet i en titel eller mening och första ordet i ett institutionsnamn eller på en underavdelning av ett institutionsnamn stor begynnelsebokstav. Vid egennamn följs svensk praxis.


Appendix B: Förkortningar och symboler 

B.7 Förkortningar i det latinska alfabetet

Lista över svenska förkortningar (tillägg till RDA B.7).

B.11 Namn på vissa länder, stater, provinser, territorier etc.

Förkorta inte namn på länder. Skriv till exempel Nya Zeeland, inte N.Z.


Appendix H: Tid i den kristna kalendern

Appendix H finns i svensk översättning: Appendix H på svenska.

 

Appendix I: Relationsbeteckningar: relationer mellan en resurs och personer, familjer/släkter och institutioner knutna till resursen

Tillämpas ej. Ange relationer i bibliografiska poster med hjälp av funktionskoderna i MARC21.  


Appendix J: Relationsbeteckningar: relationer mellan verk, uttryck, manifestationer och exemplar

Tillämpas ej. Ange relationer i bibliografiska poster med hjälp av anmärkningar, auktoriserade sökingångar utan relationsbeteckningar eller länkfält.


Appendix K: Relationsbeteckningar: relationer mellan personer, familjer/släkter och institutioner

Tillämpas ej. Ange vid behov relationer i auktoritetsposten, men använd tills vidare inte relationsbeteckningarna från RDA Appendix K för att beskriva relationen.


Appendix M: Relationsbeteckningar: ämnesrelationer

Tillämpas ej.

 

Senast uppdaterad: 2017-02-07
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se