fullskärmsbild

Fjärraccess för forskare

Du som forskar eller studerar på högre nivå kan få digital tillgång till KB:s material. Tillgången gäller upphovsrättsligt skyddade böcker (förutom kurslitteratur), bilder, film, musik, radio och tv.

En person sitter vid en dator med hörlurar och tittar på ett svt-program i tjänsten Svensk mediedatabas.

Foto: KB/Jens Gustavsson

  • Böcker (förutom kurslitteratur)
    Tillgängligt för: studerande som skriver examensuppsats (på kandidat- och magisternivå) samt forskarstudenter och forskare vid Sveriges lärosäten.
  • Bilder
    Tillgängligt för: forskarstudenter och uppåt vid Sveriges lärosäten.
  • Film, musik, radio och tv
    Tillgängligt för: forskare på lägst forskarstudentnivå. Forskare har även möjlighet att ge studenter tillgång till relevant material i sin undervisning.

Accessen är möjlig tack vare tillfälliga avtal mellan KB och upphovsrättsorganisationerna Bonus Copyright Access, Bildupphovsrätt och Copyswede. Avtalen gäller i nuläget till 30 juni för böcker och till 30 augusti för bilder samt film, musik, radio och tv.