fullskärmsbild

Fjärraccess för forskning och högre studier

Du som är forskare eller student på högre nivå kan få tillgång till mycket av KB:s material digitalt. Det är möjligt tack vare tillfälliga avtal med upphovsrätts­organisationerna.

En person sitter vid en dator med hörlurar och tittar på ett svt-program i tjänsten Svensk mediedatabas.

Foto: KB/Jens Gustavsson

Tillgången omfattar upphovsrättskyddat material som du annars hade behövt besöka KB, eller fjärrlåna, för att ta del av.

  • Böcker förutom kurslitteratur
    Tillgängligt för: Studerande som skriver examensuppsats (på kandidat- och magisternivå) samt forskarstudenter och forskare vid Sveriges lärosäten.
  • Handskrifter och bilder
    Tillgängligt för: forskarstudenter och uppåt vid Sveriges lärosäten.
  • Audiovisuellt material (musik, film, tv, radio)
    Tillgängligt för: Forskare på lägst forskarstudentnivå. Forskare har även möjlighet att ge studenter tillgång till relevant material i sin undervisning.

De tillfälliga avtalen gäller fram till 17 januari 2021.